Norah Miller

Jag är passionerad för att lyfta frågor kring hållbarhet, mångfald och inkludering i Sverige.

Vem är Norah?

Jag har grundat två professionella nätverk, inklusive ett för kvinnor i finansbranschen.

Jag är senior nyckelkundsansvarig på ett av Sveriges största mediahus och fungerar ofta som moderator. Dessutom håller jag presentationer om hållbarhet, mångfald och inkludering.

Under resten av 2023 är jag engagerad i större uppdrag och kommer därför inte vara bokningsbar. Men jag fungerar fortfarande som Bollplankets bollplank.

Kontaktformulär