Till er som företag

I en snabbföränderlig värld står företag inför många komplexa utmaningar. Det krävs en proaktiv och förutseende inställning för att navigera framgångsrikt genom dessa utmaningar. Med Bollplanket vid er sida, är ni rustade för både nuvarande och kommande utmaningar.

Strategisk rådgivning

Varje framgångsrik verksamhet behöver en robust strategi.

Med vår expertis hjälper vi er att utforma långsiktiga planer som är flexibla nog att anpassas till föränderliga omständigheter, alltid med en förutseende blick.

Hållbarhet, mångfald och inkludering

Vi har expertis inom områdena hållbarhet, mångfald och inkludering och kan stödja er i att utforma och genomföra strategier som inte bara är etiskt korrekta, utan även ger affärsnytta. Oavsett om ni behöver förstå de svenska regelverken eller bara behöver hjälp med att komma igång, är vi här för att guida er.

Arbetsrätt & förhandling

Navigera arbetsrättens komplexa terräng med Bollplanket vid din sida. Vi hjälper er att skapa en sund arbetsmiljö genom att se till att ni följer lagar och regler, samt genom att effektivt hantera förhandlingar med fackförbund och andra parter.

Till kontaktformuläret

Ledarskapsutbildning

Vi erbjuder skräddarsydda ledarskapsprogram som förbereder era ledare med de verktyg de behöver för att proaktivt leda sina team genom föränderliga tider.

Bland annat har vi en utbildning i praktiskt ledarskap som går igenom hur man ger feedback, gör effektiva 1:1 möten, delegerar korrekt och hur man inför coachande ledarskap. Uppföljning sker via efterföljande coaching för varje deltagare.

Det är ofta detta som krävs för att en chef ska uppfattas som ledare.

Men vi har många kompetenser inom Bollplanket och vi erbjuder mycket mer än bara denna utbildning i praktiskt ledarskap.

Till kontaktformuläret

Kommunikations- och presentationsteknik

Effektiv kommunikation bygger på förmågan att förutse och svara på både interna och externa behov. Vi hjälper er att effektivt förmedla era budskap och bygga förtroende bland kunder och anställda.

Proaktiv mediaträning

Innan krisen träffar är det viktigt att vara förberedd. Vi erbjuder mediaträning som rustar er med tekniker och strategier för att engagera med media proaktivt, bygga ert varumärke och hantera potentiella utmaningar.

Krishantering och mediaträning i kris

När oväntade situationer uppstår krävs snabba och välgrundade beslut. Vårt team av experter står redo att stödja er genom dessa utmaningar, med både reaktiva och proaktiva lösningar. Ring oss på 010-18 22 333 (24/7), boka ett möte eller gör en förfrågan i kontaktformuläret.

Till kontaktformuläret

Verksamhetsutveckling och innovation

Att förbli konkurrenskraftig kräver en ständig vilja att förutse marknadens förändringar och innovativt tänkande. Vi ger er insikter och verktyg för att driva proaktiv förändring inom organisationen.

Teambyggande

Ett framgångsrikt företag bygger på starka team. Med en proaktiv inställning erbjuder vi program som stärker teamdynamiken och främjar samarbete.

Till kontaktformuläret

Vårt mångfacetterade team av coacher och professionella rådgivare har en gemensam värdegrund: att förutse, förbereda och stödja. Men att också kunna agera i stunden i mer akuta situationer är också något som vi har erfarenhet och kompetens för.

Med denna filosofi i fokus erbjuder vi flexibla och anpassade lösningar som stärker och utvecklar er verksamhet.

Välkommen att ringa oss på 010 18 22 333 eller kontakta oss via kontaktformuläret.

Till kontaktformuläret