Kursbeskrivning – Praktiskt ledarskap

Hur leder man andra effektivt? Vilka konversationer ska man ha, vilka möten ska man organisera, och hur engagerar man sina medarbetare på bästa sätt? Vår utbildning i praktiskt ledarskap är inriktad på själva hantverket – de konkreta färdigheter som krävs för att leda.

Praktiskt ledarskap

Under utbildningen fokuserar vi på fyra huvudsakliga pelare av ledarskap:

  • Feedback: Vi hjälper dig att förstå hur man ger både positiv och konstruktiv feedback på ett beteendebaserat sätt. Många ledare och medarbetare undviker att ge feedback på grund av dess potentiellt känsliga natur, men vi lär dig tekniker för att göra denna process smidig och effektiv.
  • Ett-till-ett (1:1) möten: Vi betonar vikten av dessa möten för både ledare och medarbetare, och visar hur du kan organisera dem på ett sätt som är mest fördelaktigt för alla inblandade.
  • Coachande Ledarskap: Vi hjälper dig att övergå från att ge instruktioner till att uppmuntra dina medarbetare att utnyttja sin inre potential. Vi diskuterar när och hur coachande ledarskap kan vara mest effektivt i praktiken.
  • Delegering: Vi utforskar utmaningarna och fördelarna med effektiv delegering, inklusive vilka instruktioner som krävs, hur uppföljning bör hanteras, och skillnaden mellan att delegera och att fördela arbetsuppgifter.

Dessa fyra delar utgör grunden i vår praktiska ledarskapsutbildning, som levereras under tre halvdagar över en period av en månad. I förarbetet till kursen genomför vi en avstämning med din HR-avdelning för att säkerställa att kursinnehållet speglar er organisations värderingar och policys.

För att säkerställa långsiktiga och varaktiga förändringar, erbjuder vi varje deltagare fem timmar av uppföljande rådgivning med kursledaren över det följande halvåret. Denna uppföljning är inte bara en kontroll utan också en möjlighet för handledning och praktisk rådgivning.

Efter ett halvår avslutas utbildningen med en halvdag där vi summerar framsteg och granskar de resultat som uppnåtts genom att implementera kursinnehållet.

Den praktiska ledarskapsutbildningen bygger på erkänd och beprövad forskning inom varje område (t.ex. SBI-modellen för feedback, GROW-modellen för 1:1 möten, ICF:s kompetensmodell för coachande ledarskap och Lewins delegeringsmodell, bland andra forskningsbaserade metoder).

Men fokus ligger på det praktiska genomförandet och inte på teorierna eller modellerna i sig. Vi strävar efter att deltagarna ska lämna varje utbildningssession med konkreta verktyg och kunskap som kan appliceras direkt i deras arbetsmiljö.

Vår praktiska ledarskapsutbildning syftar till att ge dig de färdigheter, metoder och insikter du behöver för att förbättra ditt ledarskap och uppnå verkliga resultat. Med en stark grund i forskning och med fokus på praktisk tillämpning, erbjuder vi en omfattande utbildning designad för att hjälpa dig att utvecklas som en effektiv och medveten ledare.

Så om du är redo att ta ditt ledarskap till nästa nivå och göra en meningsfull förändring inom din organisation, är vår praktiska ledarskapsutbildning det perfekta valet för dig. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår kurs och att bidra till din professionella utveckling.

Till kontaktformuläret