Om Bollplanket

Bollplanket består av en samling oberoende professionella som alla delar en gemensam passion för hållbarhet och ledarskap. Just nu är de flesta av oss nya för varandra och vi är vana att jobba individuellt. Men vi förenas av en gemensam vision om att skapa positiva förändringar och bidra till en mer hållbar framtid. Dessutom ser vi redan nu möjligheter i att göra gemensam sak i vissa tjänster framgent.

Vår kollektiva kompetens sträcker sig över ett brett spektrum av discipliner – från praktiskt ledarskap till HR, till affärsstrategi, till arbetsrätt. Oavsett vilka utmaningar du och ditt företag står inför så finns vi här för att hjälpa och stötta.

Vi strävar efter att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål på olika sätt. Genom att hjälpa ledare att bli mer inkluderande, stödja jämställdhet och minska ojämlikheter (Mål 5 & 10). Genom att främja innovativt tänkande och kreativa lösningar, bidrar vi till att skapa anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8). Och genom att prioritera hållbarhet i alla våra åtaganden, hjälper vi organisationer att bidra till hållbara städer och samhällen (Mål 11).

Varje bollplank hos oss har en djup förståelse för hur man skapar positiva förändringar. Vi är här för att lyssna, lära och stödja dig på din resa. Tillsammans kan vi skapa förändringar som räknas – för dig, dina kollegor, ditt företag, för samhället, och för världen.

Med Bollplanket har du tillgång till en mängd olika kompetenser som brinner för att göra skillnad. Låt oss hjälpa dig att göra det!

Bollplankets bollplank – idéfabrik, stöttning och förankring i verkligheten

Idén till bollplanket föddes under senvintern 2023. Det är många som har bidragit till idéer och gett input på vad Bollplanket ska vara. Några av de som har bidragit mest har vi valt att kort presentera nedan. Som ni ser så har ett par av dem också blivit bollplank.

Bollplankets bollplank finns fortfarande med i idéarbetet som inte tar slut och de är bra på att hålla oss på tå och förankrade i verkligheten. Tack!

Bollplankets bollplank

Stefan Andersson

Stefan har förmågan att hitta guldet i stora datamängder. Han jobbar ofta datadrivet för att hitta affärsmöjligheter som går många andra förbi.

Han har en lång karriär inom media där han framförallt har affärsutvecklat inom ljudmedia – nu senast podcasts. Är kunnig inom artificiell intelligens (AI) och har framgångsrikt skapat tillväxtstrategier utifrån analys av data genom åren.

Stefan arbetar idag med en start-up som utvecklar ett AI-verktyg för att analysera podcasts. Dessutom stöttar han oss på Bollplanket med sitt affärsutvecklande sinne och förmåga att hitta nya spännande vägar till framgång.

Amina Askaner

Amina är en person som ofta bidrar med ytterligare perspektiv i de sammanhang som hon verkar i. Infallsvinklarna kommer både utifrån att hon verkar inom hållbarhet i finanssektorn och driver ett nätverk för kvinnor med olika kulturell bakgrund.

Hon har en karriär inom just finansbranschen och bär alltid med sig värdena mångfald, inkludering, tillhörighet och tillgänglighet som en integrerad del av sitt arbete samtidigt som hon delar sin insikter om dessa viktiga frågor.

Vi är väldigt glada för att Amina väljer att lägga en del av sin tid med att utveckla Bollplanket på ett sätt så att vi känns välkomnande för alla.

Caroline Asplund

Att fungera som motor och bollplank i det dagliga arbetet samtidigt som strategiska utvecklingsfrågor behandlas ligger Caroline varmt om hjärtat. Hennes ledarskap präglas av tydlighet, transparens, nyfikenhet och närvaro. Hon är proaktiv, processinriktad och drivs av ett systemiskt tänkande i arbetet mot att nå gemensamt uppsatta mål.

Caroline har erfarenhet av att slå samman verksamheter och är mentor för både ledare och medarbetare med målet att grupp och individ ska nå sin inre potential.

Hon har sin bakgrund som civilanställd inom Försvarsmakten och ledande positioner inom skola och utbildning. Idag är hon verksam som rektor inom gymnasieskola. Caroline bidrar till utvecklingen av Bollplanket på många olika sätt.

Emil Lundkvist

Emil har svart bälte i startups och har själv varit med och startat upp flera stycken under de senaste åren. Men han hjälper också andra att komma igång eller skapa samarbeten som leder till stora tillväxtresor.

Hans kunskaper spänner tvärvetenskapligt från teknisk fysik till djup affärskunskap och mycket däremellan.

Idag leder Emil företaget Qmatec som jobbar med att utveckla och implementera IT-lösningar. Dessutom bidrar Emil på ett värdefullt sätt till utvecklingen av Bollplanket.

Noelle B. Miller

Noelle besitter de senaste kunskaperna och rönen kring hållbarhet och engagerar sig i många olika sammanhang. Dessutom är hon väldigt kreativ och bidrar inte bara med perspektiv i diskussioner utan också rent bokstavligt vad gäller bilder och layout.

Efter att ha studerat ibland annat USA så har hon jobbat med att skapa innehåll med hjälp av både bilder, video och annat innehåll samtidigt som hon vidareutbildar sig.

Vi är så glada att få ta del av Noelle:s olika perspektiv som hon bidrar med på ett generöst sätt till Bollplanket.

Norah Miller

Norah är en av Sveriges Hållbarhetsmäktigaste 2023 och vi är stolta över att ha henne som senior rådgivare för Bollplanket.

Hennes kunskap och kontakter inom hållbarhet, mångfald och inkludering är stora och många och bidrar till vår vision, långsiktiga mål och förhållningssätt.

Norah verkar idag inom mediekoncernen Bonnier som senior nyckelkundsansvarig. Hon skriver också egna artiklar och har startat upp flera professionella nätverk.

Olle Nyström

Olle är en mästare på att byta infallsvinkel i diskussioner och projekt. Han delar ofta med sig av ett, för alla andra, helt nytt perspektiv som ibland tar ämnet till helt nya höjder.

Han har en lång karriär inom kommunikation och kreativt skapande. Både i verkliga världen men också väldigt mycket digitalt. Han var med på den tiden då man staplade TV-apparater ovanpå varandra för att få en storbildskärm och har varit med och drivit på utvecklingen sedan dess.

Olle jobbar idag med innehåll på en byrå som ökar engagemanget i deras kunders varumärken genom just innehåll, events och sponsring.

Fredrik Sjöberg

Fredrik är en resultatinriktad ledare som är mån om att ha medarbetarna med sig och gärna framför sig. Han har en stor förmåga att kunna motivera folk på ett effektivt men personligt sätt.

Han har lång erfarenhet av olika ledande roller inom IT-tjänster generellt och IT-säkerhet i synnerhet. I början av karriären var det fysiska lås till datorer men säkerhetsfrågan har utvecklats sen dess.

Idag leder han Truesec Detect som är en av de organisationer som är mest efterfrågade med sina tjänster i de oroliga tider som vi lever i just nu.

Maria Wetterstrand

Maria Wetterstrand är en av de mest inflytelserika rösterna inom svensk miljöpolitik och har under sina nio år som språkrör för Miljöpartiet etablerat partiet som en central aktör på den politiska scenen. Hennes förmåga att göra komplexa miljöfrågor begripliga och angelägna har varit avgörande i detta arbete.

Med sin långa och framgångsrika karriär inom politik har Maria skaffat sig en unik insikt i både miljöpolitikens utmaningar och möjligheter. Denna erfarenhet gör henne till en ovärderlig resurs inom hållbarhetsområdet, med särskilt fokus på frågor som klimatförändringar, grön ekonomi och hållbar utveckling.

Efter sin tid som språkrör har Maria fortsatt att engagera sig i miljöfrågor och politik, både genom olika uppdrag och genom sitt arbete som författare och kommentator. Idag är hon verksam i Miltton. Dessutom bidrar hon till Bollplankets arbete med sitt skarpa miljöpolitiska sinne och sin djupa kunskap om hållbarhet.

Bollplanket ägs och drivs av johandaniel AB

Bollplanket och bollplanket.com ägs och drivs av johandaniel AB (orgnr. 559425-6454) där Daniel Antonsson (ett av bollplanken) är ägare och VD.

Frågor gällande varumärket Bollplanket, domänen bollplanket.com och johandaniel AB ställs till Daniel på 010-18 22 331 eller på mail daniel.antonsson@bollplanket.com.