Mediaträning/Krishantering

I en tid då information sprids snabbt och varumärken ständigt är under granskning, är förmågan att hantera media och kriser avgörande för ett företags framgång. På Bollplanket erbjuder vi omfattande mediaträning och stöd för krisberedskap, med hjälp av vår breda erfarenhet inom media och kommunikation. Vi hjälper er att utforma och implementera effektiva mediestrategier, förbereda er för mediaframträdanden och hantera kriser effektivt. Genom vår träning och vägledning, kan vi hjälpa er att navigera i medierna med förtroende och effektivitet, oavsett situation.