Caroline Asplund

Att fungera som motor och bollplank i det dagliga arbetet samtidigt som strategiska utvecklingsfrågor behandlas ligger Caroline varmt om hjärtat.

Vem är Caroline?

Mitt ledarskap kännetecknas av tydlighet, transparens, nyfikenhet och närvaro. Jag är proaktiv och har ett systemiskt tänkande när det gäller att nå gemensamt uppsatta mål.

Med erfarenhet av att slå samman verksamheter, fungerar jag som mentor för både ledare och medarbetare. Målet är alltid att både grupp och individ ska nå sin fulla potential.

Jag har en bakgrund som civilanställd inom Försvarsmakten och småföretagare, samt ledande positioner inom skola och utbildning. Idag är jag verksam som rektor inom gymnasieskola.

caroline.asplund@bollplanket.com Boka möte nu