Förändringsledning

I dagens snabbrörliga affärslandskap är förmågan att hantera förändring avgörande.

Bollplanket har specialiserat sig på att vägleda organisationer genom dessa ofta komplicerade processer. Vår expertis omfattar allt från implementering av innovativa strategier till att hantera omfattande organisationsförändringar.

Vi ser till att era förändringsplaner inte bara uppfyller affärsmålen utan även beaktar mänskliga aspekter, såsom anställdas välbefinnande och organisationskultur.

 • Hej!

  Caroline Asplund

  Caroline Asplund

  Praktiskt och strategiskt ledarskap , Krishantering , Coaching och mentorskap , Förändringsledning m.m.

  Lär känna mig
 • Cecilia Backstad

  Cecilia Backstad

  Förändringsledning , Organisations- och teamutveckling , Krishantering , Strategisk rådgivning

  Lär känna mig
 • Mirjam Hellgren

  Mirjam Hellgren

  Praktiskt och strategiskt ledarskap , Krishantering , Organisations- och teamutveckling , Coaching och mentorskap m.m.

  Lär känna mig
 • Louise Key-Hedberg

  Louise Key-Hedberg

  Praktiskt och strategiskt ledarskap , Organisations- och teamutveckling , Krishantering , Coaching och mentorskap m.m.

  Lär känna mig
 • Pa Neumüller Åkerman

  Pa Neumüller Åkerman

  Praktiskt och strategiskt ledarskap , Förändringsledning , Organisations- och teamutveckling , Coaching och mentorskap m.m.

  Lär känna mig
 • Björn Westerberg

  Björn Westerberg

  Praktiskt och strategiskt ledarskap , Förändringsledning , Strategisk rådgivning

  Lär känna mig