Vad händer när du ringer?

När du ringer till oss så kommer du direkt till en av oss fem. Vi är alla erfarna professionella som kan vara ditt bollplank i den situation du befinner dig i. Du kan också ringa och boka möte, diskutera fram en workshop eller utbildning, eller vad som faller dig in. Vi finns här och tar emot ditt samtal.

Hej!

Caroline Asplund

Caroline Asplund

Praktiskt och strategiskt ledarskap , Krishantering , Coaching och mentorskap , Förändringsledning m.m.

Lär känna mig
Daniel Antonsson

Daniel Antonsson

Praktiskt och strategiskt ledarskap , Krishantering , Coaching och mentorskap , Rådgivning m.m.

Lär känna mig
Cecilia Backstad

Cecilia Backstad

Förändringsledning , Organisations- och teamutveckling , Krishantering , Strategisk rådgivning

Lär känna mig
Louise Key-Hedberg

Louise Key-Hedberg

Praktiskt och strategiskt ledarskap , Organisations- och teamutveckling , Krishantering , Coaching och mentorskap m.m.

Lär känna mig
Mirjam Hellgren

Mirjam Hellgren

Praktiskt och strategiskt ledarskap , Krishantering , Organisations- och teamutveckling , Coaching och mentorskap m.m.

Lär känna mig